Cresta


Cresta semplice

 030fig005 cresta semplice.jpg (74614 byte) 

Assenza di cresta

 030fig006 maschio breda.jpg (52369 byte) 015fig008 breda barrata femmina.jpg (59892 byte)

Cresta a rosa

 030fig007 cresta a rosa java.jpg (62398 byte) 030fig008 cresta a rosa barbuta d'anversa.jpg (68025 byte) 031fig001 cresta a rosa amburgo.jpg (54457 byte) 031fig002 cresta a rosa wyandotte.jpg (63276 byte)

Cresta rugosa

 020fig001 sebright camoscio 1.jpg (65534 byte) 031fig003 cresta rugosa redcap.jpg (70667 byte)

Cresta a rosa trifida

 031fig004 cresta trifida watermaal.jpg (67568 byte) 031fig005 cresta trifida watermaal.jpg (68239 byte)

Cresta a pisello

 031fig006 cresta a pisello maschio.jpg (65862 byte) 032fig004 apterilio sternale.jpg (57362 byte)

Cresta a noce

 031fig007 cresta a noce femmina.jpg (59973 byte) 031fig007 cresta a noce gallo Chantecler.jpg (52262 byte)

Cresta a cornetti

 031fig008 cresta a corno appenzeller.jpg (72202 byte) 036fig003 La Fleche.jpg (50253 byte) 036fig004 Crevecoeur.jpg (56582 byte)

Cresta a coppa

 032fig001 cresta siciliana.jpg (58423 byte) 032fig002 cresta siciliana.jpg (67236 byte) 036fig001 Caumont.jpg (53959 byte)
Cresta doppia parziale   037fig001 cresta doppia parziale.JPG (116694 byte) 037fig002 cresta doppia parziale.JPG (98892 byte)

Cresta a foglia di quercia

 036fig002 Houdan.jpg (64760 byte)

Escrescenze laterali

 032fig003 escrescenze laterali.jpg (74951 byte)