Ex commentariis geoponicis

De Re Rustica libri XIII-XX

Andrea à Lacuna interprete

63

Liber decimusquartus - Liber decimusquintus


Calendis Februariis

1541