Lessico


Gallo avvoltoio

Γυπαλέκτωρ

Gypaléktør - Gallo avvoltoio
Gallo collo nudo eterozigote per il gene Na – naked neck
come dimostra la presenza del cravattino
foto di Federico Comellini
– 2006

Non è escluso che per il gallo avvoltoio possa trattarsi di un gallo portatore della mutazione collo nudo, per cui si può pensare che ai tempi di Ezio di Amida, vissuto nel VI secolo dC, questa mutazione fosse già presente tra i polli domestici. Ma il gypaléktør fa già la sua comparsa in una ricetta delle Papyri Graecae Magicae, una ricetta che è anteriore di ben due secoli a rispetto a quella di Ezio.

Ezio era originario di Amida in Mesopotamia, si era formato ad Alessandria d’Egitto e divenne quindi esponente rappresentativo della medicina bizantina essendosi stabilito a Bisanzio dove esercitò la professione. Il suo trattato in 16 libri fu considerato valido sino al Rinascimento.

Gli Avvoltoi del Vecchio Mondo costituiscono la sottofamiglia degli Egipini e appartengono all’ordine Falconiformi, famiglia Accipitridi.

Anche gli Egipini si sono adattati a nutrirsi di carogne di animali, e di conseguenza il loro becco ha assunto una forma allungata ripiegata a uncino nella parte terminale in modo da facilitare la scuoiatura e l’incisione della carne. Poiché alcune specie si cibano in prevalenza delle interiora degli animali morti - e in tale operazione si insudiciano notevolmente testa e collo - queste parti del corpo sono spesso ricoperte da poche piume, o sono addirittura nude. Alla base del collo vi sono invece numerose penne disposte in modo da formare una sorta di collare che evita l’insudiciamento del rimanente piumaggio.

Uno dei più forti rappresentanti della sottofamiglia Egipini è l’Avvoltoio monaco - Aegypius monachus - un tempo piuttosto frequente in Sardegna e Sicilia, oggi quasi scomparso dal territorio italiano. Lungo sino a oltre un metro, presenta un piumaggio bruno-scuro uniforme, collo nudo con pelle di colore blu-rosa, collarino grigiastro.

L’Avvoltoio monaco è diffuso nelle regioni mediterranee nonché in quelle asiatiche centrali e occidentali. Per cui non si può escludere che Ezio di Amida, quando parlava del Gallo vulturino, facesse riferimento proprio al collo nudo dell’Aegypius monachus che abitava dove abitò anche l’illustre medico mesopotamico.

Ovviamente Aldrovandi non era a conoscenza della mutazione collo nudo nel pollo domestico, altrimenti sarebbe certamente giunto a correlare con estrema facilità pollo e avvoltoio, un segreto che invece non era stata rivelato da Ezio.

Anche Conrad Gessner non conosceva questa mutazione, come si desume dal suo testo, che comunque, come spesso si verifica, è stato praticamente ricopiato parola per parola da Aldrovandi. Ecco il testo di Gessner che differisce da quello di Aldrovandi solo per l’accusativo di elephantiasis, che è elephantiasim in Aldrovandi ed elephantiasin in Gessner. Historia Animalium III (1555) pag. 392: Ex gallo vulturino vivo remedium ad elephantiasin Aetius praescribit, ut recitabimus in Vulture G. Qualis autem hic gallus sit non docet. idem quidem remedium ex vulture etiam fieri ait.

Inutile dire che la storia sia del Collo nudo di Transilvania che del Collo nudo del Madagascar è alquanto nebulosa e sfortunatamente priva di dati.

Come ha giustamente puntualizzato il Professor Roberto Ricciardi, quel che è certo è il fatto che l'avvoltoio e il gallo avvoltoio in Ezio sono due uccelli nettamente distinti. In parole povere: dal testo di Ezio non si può assolutamente arguire che il gallo avvoltoio sia un sinonimo dell'avvoltoio, come invece parrebbe accadere nel testo delle Papyri Graecae Magicae in cui il gallo avvoltoio viene inteso come sinonimo dell'upupa. Ciò non accadrà più quando il testo del papiro verrà ufficialmente emendato.

Gallo e gallina collo nudo omozigoti per il gene Na – naked neck
Combattente nudo del Madagascar
Le razze dei polli di Ida Giavarini - 1983


Ricette di Ezio in cui si impiega l'avvoltoio
oppure il gallo avvoltoio

Testo greco completo
gentilmente fornito dal Professor Antonio Garzya – 2005

Testo di Ezio tradotto da Janus Cornarius

Aetii medici Graeci contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos: hoc est, quaternio, sive libri universales quatuor, singuli quatuor sermones complectentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est, sermones sedecim, per Ianum Cornarium medicum physicum latine conscripti - Lugduni, ex officina Godefridi et Marcelli Beringorum fratrum mdxlix.

Sermo Primus - Illitiones ad tumentes corporis eminentias - Cap. cxxiiii - pagina 814 (si tratta del sermo primus del IV libro - quindi è il sermo XIII, in quanto in totale sono 16 sermones e dovrebbe corrispondere al Libro13 di Aldrovandi)

[...] pagina 816 - Aliud, ad elephantiasim, abscessus, condylomata, strumas, eminentias corporis, tubercula, pingue quiddam in se collectum habentia Graecis inde steatomata appellata, unguium abscessus paronychias vocatos, et gutturis tumores qui bronchocelae appellantur: ad omnes item malignas eminentias quacunque corporis parte, multo [pag. 817] experimento cognitum. Vulturem vivum accipito, eumque in vini dulcis aut sapae sextariis novem aut sex suffocato: aut vulturinum gallum eodem modo tractato; et a vespere usque ad matutinum tempus ad vitis ligna coquito. Caeterum aegrum tenui victu connutrito, saepe etiam inediam perferre iubeto, et per subscriptum purgativum medicamentum purgato, perque dies septem ex marina aqua lavato. Postquam vero vultur coctus fuerit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum aegri sudore, praesertim qui a sole prolectus est, cani edenda proiicito [proicito]: massas vero septem inde formatas cani dato. Vulturem autem ipsum per triduum a vespere usque ad matutinum tempus, ne ab aurora conspiciatur, coquito, atque id similiter tertia die facito, probeque contectum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atque ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris ad iusculum in nocte, minime vero in die, sequentia addito. Salis fossilis, algae sive suci marini, in petris condensati trientem, alii unciam unam habent, galbani, opopanacis, cuiusque sextantem, colophoniae, picis, cuiusque quadrantem, euphorbii, castorii [castorei], sanguinis caprae, cuiusque trientem, ammoniaci thymiamatis, myrrhae, glutinis aceto dissoluti, picis liquidae, singulorum sexuncem [sexcunciam], rutae sylvestris ramulos septem, catanancae [catanances] herbae scrupulos tres, amianti scrupulum unum, polypathii herbae, quae per contrariam affectionem luna desinente auxiliatur, lapidis gagatae, cedriae, singulorum quadrantem, bituminis iudaici sextarium unum, artemisiae herbae, chamaeleonis herbae, cuiusque sextantem. Haec omnia cum iusculo ut dictum est apparato, probe committito et unito. Caeterum vulturem primum una cum pennis usque ad pedes excoriato, atque ita in sapam coniectum suffocato. Pellem autem ipsam cum pennis myrrha conditam, et in fumum suspensam exiccari sinito. Pedes vero in oleo coquito, et cum oleo podagricos, per vulturis etiam pennam, illinito. Nervos vero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, et ab affectione eum liberabis. Porro purgativum, cuius mentionem feci, hocce est, Aloës unciae dimidium, gari, aceti parem mensuram unito, et octavam sextarii partem bibendam praebeto.

Ad condylomata in facie elephantiasi affectorum. Thus cum vino austero tritum pinnulis illinito. Illitio alia optima ad elephantiasi laborantes: facit et ad pruritus. Gummi, gallarum, singulorum drachmas decem, pumicis drachmas viginti: condundito et cribrato, ac utitor ut optimo. Aliud etiam ad lepram. Veratri nigri, gummi, cuiusque quadrantem, spumae ptisanae quantum sufficit: coniice [conice] in ollam, et coque donec succulenta fiant, ac tritis utere.

Testo di Conrad Gessner
trascritto da Fernando Civardi

 Historia Animalium III (1555), pag. 753-754:

ad elephantiasi affectos, carcinomata, podagram,
articularem morbum, strumas, condylomata et convulsiones nervorum,
ex Aetii libro 13. cap. 124.

Vulturis cerebrum una cum capitis ossiculis et plumis ac carnibus capitis accipito, et in vino dulci coquito. atque excolata quidem illa proiicito: cum iusculo vero ipso euphorbii, croci, atramenti Indici, piperis albi, castorii, zingiberis, cuiusque sextamen coquito. et foliorum rubi, seminis satyrii, picis, cuiusque quadrantem. succi mandragorae, cedriae, cuiusque unciam unam. fel tauri aut caprae integrum. vermes ex lignis putrescentibus et marcidis numero tres addito. Haec sane omnia in vini dulcis sextariis novem simul coquito. Hoc iuramento adstrictus accepi, ne cuipiam revelarem. Hic apparatus ad illitionem in novem dies sufficit, et eminentias ipsas exterit. Caeterum cum penna vulturis etiam illinatur.

aliud (ex eodem loco) ad elephantiasin, abscessus,
condylomata, strumas, eminentias corporis, steatomata, paronychias, bronchocelas,
adque omnes malignas eminentias quacunque corporis parte,
multo experimento cognitum.

Vulturem vivum accipito, eumque in vini dulcis aut sapae sextariis novem aut sex suffocato: aut vulturinum gallum eodem modo tractato, et a vespere usque ad matutinum tempus ad vitis ligna coquito. Caeterum aegrum tenui victu connutrito: saepe etiam inediam perferre iubeto, et per subscriptum medicamentum purgato, perque dies septem ex marina aqua lavato. Postquam vero vultur coctus fuerit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum aegri sudore, praesertim qui a Sole prolectus est, cani edenda proncito. massas vero septem inde formatas cani dato. Vulturem autem ipsum per triduum a vespere usque ad matutinum tempus, ne ab aurora conspiciatur, coquito, atque similiter tertia die [754] facito, probeque contectum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atque ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime vero in die sequentia addito. Salis fossilis marini in petris condensati trientem, (alii unciam i. habent.) atramenti sutorii, (chalcanthum legit interpres. alia lectio habet galbani) opopanacis, utriusque sextantem. colophoniae, picis, utriusque quadrantem euphorbii, castorii, sanguinis caprae, ammoniaci thymiamatis, cuiusque trientem. foliorum sempervivi numero septem. catanancae herbae scrupulos tres. amianti scrup. i. polypodii herbae quae per contrariam affectionem Luna desinente auxiliatur, lapidis gagatae, cedriae, singulorum quadrantem. bituminis Iudaici sextarium i. artemisiae herbae, chamaemeli herbae, cuiusque sextantem. Haec omnia cum iusculo, ut dictum est, apparato. probe trita committito et unito. Caeterum vulturem primum una cum pennis usque ad pedes excoriato, atque ita in sapam coniectum suffocato. Pellem vero in oleo coquito, et cum oleo podagricos, per vulturis etiam pennam, illinito. Nervos vero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, et ab affectione eum liberabis. Porro purgativum cuius mentionem feci hocce est: Aloes unciae dimidium, gari, aceti, parem mensuram unito, et octavam sextarii partem bibendam praebeto.

Testo di Ulisse Aldrovandi
trascritto da Fernando Civardi

Ornithologiae Libri XII
Bononiae, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1599.

Liber Tertius qui est de Vulturibus in genere
pagina 259 - usus in medicina - riga 13

Operosum in primis est, ac longum, quod ex integro Vulture paratur, ab Aëtio (Lib. 13 c. 124) praescriptum. Curat elephantiasim, abscessus, condylomata, strumas, corporis eminentias, steatomata, paronychias, bronchocelas, et omnes malignas eminentias quacunque corporis parte, atque multo, ut ipse ait, experimento cognitum est. Huius talis est apparatus. Vulturem vivum accipito, eumque in vini dulcis aut sapae sextariis novem, aut sex suffocato; aut Vulturinum Gallum (ita latina translatio habet, sed pullum non gallum forte legendum existimem) eodem modo tractato, et a vespere usque ad matutinum tempus ad vitis ligna coquito. Caeterum aegrum tenui victu connutrito, saepe etiam inediam perferre iubeto, et per subscriptum medicamentum purgato, perque dies septem ex marina aqua lavato. Postquam vero Vultur coctus fuerit et excolatus, ossa ipsius contrita cum aegri sudore, praesertim qui a sole prolectus est, Cani edenda proiicito [proicito], massas vero septem inde formatas Cani dato: Vulturem autem ipsum per triduum a vespere usque ad matutinum tempus, ne ab aurora conspiciatur, coquito, atque id similiter tertia die facito, probeque contectum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atque ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime vero in die sequentia addito, salis fossilis marini in petris condensati trientem (alii unciam unam habent) atramenti sutorii seu chalcanthi (galbani habet alia lectio) opoponacis [opopanacis], utriusque sextantem, colophoniae picis utriusque quadrantem, euphorbii, castorii [castorei], sanguinis caprae, ammoniaci, thymiamatis, cuiusque trientem, myrrhae, glutinis aceto dissoluti, picis liquidae, singulorum sexuncem [sexcunciam], foliorum sempervivi numero septem, catanancae [catanances] herbae scrupulos tres, amianti scrupulum unum, polypodii herbae, quae per contrariam affectionem lunae [luna] desinente auxiliatur, lapidis gagatae, cedriae, singulorum quadrantem, bituminis Iudaici sextarium unum, artemisiae herbae, camemeli herbae, cuiusque sextantem. Haec omnia cum iusculo, ut dictum est apparato, probe trita et comminuta unito. Caeterum Vulturem primum una cum pennis usque ad pedes excoriato, atque ita in sapam coniectum suffocato. Pellem autem ipsam cum myrrha conditam, et in fumum suspensam exiccari sinito, pedes vero in oleo coquito, et cum oleo podagricos per Vulturis etiam pennam illinito. Nervos vero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, et ab affectione eum liberabis. Porro purgantivum [purgativum], cuius mentionem feci, hoc esto: Aloës unciae dimidium gari, aceti, parem mensuram unito, et octavam sextarii partem bibendum praebeto.