Lessico


Paolo Diacono
Paolo Warnefrido

Storico longobardo (forse Forum Iulii, Cividale del Friuli ca. 720 - Montecassino ca. 799). Di nobile famiglia, studiò a Pavia presso la corte del re longobardo Rachi o Ratchis dove frequentò le lezioni del grammatico Flaviano apprendendo il greco e l’ebraico.

Monaco forse dal 749 a Civate in provincia di Lecco e a Montecassino, verso il 763 tornò in Friuli dove fu ordinato diacono della chiesa di Aquileia. Fece ritorno alla corte longobarda come precettore di Adelperga, figlia del re Desiderio (fratello e successore di Rachi), alla quale dedicò (768) la sua Historia romana, rifacimento e continuazione del Breviario di Eutropio (storico latino del IV secolo).

Prigioniero in Francia dopo la caduta dei Longobardi, rivolse una supplica in versi (782) a Carlo Magno che lo chiamò alla corte di Aquisgrana dove rimase senza compiti precisi (fu anche maestro di greco) e compilando una cronistoria in versi dei vescovi di Metz (Liber de episcopis Mettensibus).

Tornato nel 786 a Montecassino, si dedicò nuovamente agli studi storici e alla letteratura componendo, oltre a varie poesie, una vita di San Gregorio Magno e forse una Expositio super Regulam Sancti Benedicti (che secondo alcuni avrebbe composto in epoca anteriore), e il suo capolavoro, la Historia Langobardorum, l'unica storia contemporanea di quel popolo e la migliore testimonianza della civiltà italiana del suo secolo, un'opera che narra la storia della popolazione germanica dei Longobardi a partire dalla loro discesa dalla Scandinavia verso l’Italia, fino alla morte di Liutprando nel 744. Per la ricchezza e la precisione degli eventi narrati, l’opera è ritenuta una fonte preziosa per conoscere la storia longobarda. Eccone l'inizio, pubblicato da www.oeaw.ac.at.

Historia Langobardorum

Incipit liber primus

1. Septemtrionalis plaga quanto magis ab aestu solis remota est et nivali frigore gelida, tanto salubrior corporibus hominum et propagandis est gentibus coaptata; sicut econtra omnis meridiana regio, quo solis est fervori vicinior, eo semper morbis habundat et educandis minus est apta mortalibus. Unde fit, ut tantae populorum multitudines arctoo sub axe oriantur, ut non inmerito universa illa regio Tanai tenus usque ad occiduum, licet et propriis loca in ea singula nuncupentur nominibus, generali tamen vocabulo Germania vocitetur; quamvis et duas ultra Rhenum provincias Romani, cum ea loca occupassent, superiorem inferioremque Germaniam dixerint. Ab hac ergo populosa Germania saepe innumerabiles captivorum turmae abductae meridianis populis pretio distrahuntur. Multae quoque ex ea, pro eo quod tantos mortalium germinat, quantos alere vix sufficit, saepe gentes egressae sunt, quae nihilominus et partes Asiae, sed maxime sibi contiguam Europam afflixerunt. Testantur hoc ubique urbes erutae per totam Illyricum Galliamque, sed maxime miserae Italiae, quae paene omnium illarum est gentium experta saevitiam. Gothi siquidem Wandalique, Rugi, Heruli atque Turcilingi, necnon etiam et aliae feroces et barbarae nationes e Germania prodierunt. Pari etiam modo et Winilorum, hoc est Langobardorum, gens, quae postea in Italia feliciter regnavit, a Germanorum populis originem ducens, licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur, ab insula quae Scadinavia dicitur adventavit.

2. Cuius insulae etiam Plinius Secundus in libris quos De natura rerum conposuit, mentionem facit. Haec igitur insula, sicut retulerunt nobis qui eam lustraverunt, non tam in mari est posita, quam marinis fluctibus propter planitiem marginum terras ambientibus circumfusa. Intra hanc ergo constituti populi dum in tantam multitudinem pullulassent, ut iam simul habitare non valerent, in tres, ut fertur, omnem catervam partes dividentes, quae ex illis pars patriam relinquere novasque deberet sedes exquirere, sorte perquirunt.

La vendetta di Rosmunda

Paolo Diacono  in questi brani della Historia Langobardorum racconta l'episodio, rimasto celebre, in cui la regina Rosmunda è costretta dal marito Alboino (morto a Verona nel 572)  a bere nella coppa ricavata dal cranio di suo suocero Cunimondo re dei Gepidi norto nel 567. Il gesto atroce verrà immediatamente vendicato.

Liber I - 27. Igitur Audoin, de quo praemiseramus, Langobardorum rex, Rodelindam in matrimonio habuit; quae ei Alboin, virum bellis aptum et per omnia strenuum, peperit. Mortuus itaque est Audoin, ac deinde regum iam decimus Alboin ad regendam patriam cunctorum votis accessit. Qui cum famosissimum et viribus clarum ubique nomen haberet, Chlotharius rex Francorum Chlotsuindam ei suam filiam in matrimonium sociavit. De qua unam tantum filiam Alpsuindam nomine genuit. Obiit interea Turisindus rex Gepidorum; cui successit Cunimundus in regno. Qui vindicare veteres Gepidorum iniurias cupiens, inrupto cum Langobardis foedere, bellum potius quam pacem elegit. Alboin vero cum Avaribus, qui primum Hunni, postea de regis proprii nomine Avares appellati sunt, foedus perpetuum iniit. Dehinc ad praeparatum a Gepidis bellum profectus est. Qui cum adversus eum e diverso properarent, Avares, ut cum Alboin statuerant, eorum patriam invaserunt. Tristis ad Cunimundum nuntius veniens, invasisse Avares eius terminos edicit. Qui prostratus animo et utrimque in angustiis positus, hortatur tamen suos primum cum Langobardis confligere; quos si superare valerent, demum Hunnorum exercitum e patria pellerent. Committitur ergo proelium, pugnatum est totis viribus. Langobardi victores effecti sunt, tanta in Gepidos ira saevientes, ut eos ad internicionem usque delerent atque ex copiosa multitudine vix nuntius superesset. In eo proelio Alboin Cunimundum occidit, caputque illius sublatum, ad bibendum ex eo poculum fecit. Quod genus poculi apud eos "scala" dicitur, lingua vero Latina patera vocitatur. Cuius filiam nomine Rosimundam cum magna simul multitudine diversi sexus et aetatis duxit captivam; quam, quia Chlotsuinda obierat, in suam, ut post patuit, perniciem, duxit uxorem. Tunc Langobardi tantam adepti sunt praedam, ut iam ad amplissimas pervenirent divitias. Gepidorum vero ita genus est deminutum, ut ex illo iam tempore ultra non habuerint regem; sed universi qui superesse bello poterant aut Langobardis subiecti sunt, aut usque hodie Hunnis eorum patriam possidentibus duro imperio subiecti gemunt. Alboin vero ita praeclarum longe lateque nomen percrebuit, ut hactenus etiam tam apud Baioariorum gentem quamque et Saxonum, sed et alios eiusdem linguae homines eius liberalitas et gloria bellorumque felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur. Arma quoque praecipua sub eo fabricata fuisse, a multis hucusque narratur.

Book I - 27. Now Audoin, king of the Langobards, of whom we have spoken, had to wife Rodelinda, who bore him Alboin, a man fitted for wars and energetic in all things. Then Audoin died, and afterwards Alboin, the tenth king, entered upon the government of his country according to the wishes of all, and since he had everywhere a name very illustrious and distinguished for power, Chlothar, the king of the Franks, joined to him in marriage his daughter Chlotsuinda. From her he begot one daughter only, Alpsuinda by name. Meanwhile Turisind, king of the Gepidae, died, and Cunimund succeeded him in the sovereignty. And he, desiring to avenge the old injuries of the Gepidae, broke his treaty with the Langobards and chose war rather than peace. But Alboin entered into a perpetual treaty with the Avars, who were first called Huns, and afterwards Avars, from the name of their own king. Then he set out for the war prepared by the Gepidae. When the latter were hastening against him in a different direction, the Avars, as they had agreed with Alboin, invaded their country. A sad messenger coming to Cunimund, announced to him that the Avars had entered his territories. Although cast down in spirit, and put into sore straits on both sides, still he urged his people to fight first with the Langobards, and that, if they should be able to overcome these, they should then drive the army of the Huns from their country. Therefore battle is joined and they fight with all their might. The Langobards become the victors, raging against the Gepidae in such wrath that they reduce them to utter destruction, and out of an abundant multitude scarcely the messenger survives. In this battle Alboin killed Cunimund, and made out of his head, which he carried off, a drinking goblet. This kind of a goblet is called among them "scala," but in the Latin language "patera." And he led away as a captive, Cunimund's daughter, Rosemund by name, together with a great multitude of both sexes and every age, and because Chlotsuinda had died he married her, to his own injury, as afterwards appeared. Then the Langobards secured such great booty that they now attained the most ample riches, but the race of the Gepidae were so diminished that from that time on they had no king. But all who were able to survive the war were either subjected to the Langobards or groan even up to the present time in bondage to a grievous mastery, since the Huns possess their country. But the name of Alboin was spread abroad far and wide, so illustrious, that even up to this time his noble bearing and glory, the good fortune of his wars and his courage are celebrated, not only among the Bavarians and the Saxons, but also among other men of the same tongue in their songs. It is also related by many up to the present time that a special kind of arms was made under him.

Liber II - 28. Qui rex postquam in Italia tres annos et sex menses regnavit, insidiis suae coniugis interemptus est. Causa autem interfectionis eius fuit. Cum in convivio ultra quam oportuerat apud Veronam laetus resideret, [cum] poculo quod de capite Cunimundi regis sui soceri fecerat reginae ad bibendum vinum dari praecepit atque eam ut cum patre suo laetanter biberet invitavit. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatem in Christo loquor; ego hoc poculum vidi in quodam die festo Ratchis principem ut illud convivis suis ostentaret manu tenentem. Igitur Rosemunda ubi rem animadvertit, altum concipiens in corde dolorem, quem conpescere non valens, mox in mariti necem patris funus vindicatura exarsit, consiliumque mox cum Helmichis, qui regis scilpor, hoc est armiger, et conlactaneus erat, ut regem interficeret iniit. Qui reginae persuasit, ut ipsa Peredeo, qui erat vir fortissimus, in hoc consilium adsciret. Peredeo cum reginae suadenti tanti nefas consensum adhibere nollet, illa se noctu in lectulo suae vestiariae, cum qua Peredeo stupri consuetudinem habebat, supposuit; ubi Peredeo rem nescius veniens, cum regina concubuit. Cumque illa patrato iam scelere ab eo quaereret, quam se esse extimaret, et ipse nomen suae amicae, quam esse putabat, nominasset, regina subiunxit: "Nequaquam ut putas, sed ego Rosemunda sum" inquit. "Certe nunc talem rem, Peredeo, perpetratam habes, ut aut tu Alboin interficies, aut ipse te suo gladio extinguet". Tunc ille intellexit malum quod fecit, et qui sponde noluerat, tali modo in regis necem coactus adsensit. Tunc Rosemunda, dum se Alboin in meridie sopori dedisset, magnum in palatio silentium fieri praecipiens, omnia alia arma subtrahens, spatam illius ad lectuli caput, ne tolli aut evaginari possit, fortiter conligavit, et, iuxta consilium Helmichis, Peredeo interfectorem omni bestia crudaior introduxit. Alboin subito de sopore experrectus, malum quod imminebat intellegens, manum citius ad spatam porrexit; quam strictius religatam abstrahere non valens, adprehenso tamen scabello subpedaneo, se cum eo per aliquod spatium defendit. Sed heu! pro dolor! vir bellicosissimus et summae audaciae nihil contra hostem praevalens, quasi unus de inertibus interfectus est, uniusque mulierculae consilio periit, qui per tot hostium strages bello famosissimus extitit. Cuius corpus cum maximo Langobardorum fletu et lamentis sub cuiusdam scalae ascensu, quae palatio erat contigua, sepultum est.

Libro II - 28. Alboino, dopo che ebbe regnato in Italia tre anni e sei mesi, fu ucciso per un intrigo della moglie. Questa fu la causa. Mentre in Verona sedeva a banchetto, oltre misura euforico, ordinò che alla regina fosse portato da bere del vino nella coppa che si era fatto fare col cranio del suocero, il re Cunimondo, e la invitò a brindare in allegria con suo padre. Perché a qualcuno ciò non sembri impossibile, affermo in nome di Cristo che è la pura verità: io stesso in un giorno di festa ho veduto il re Ratchis tenere in mano questa coppa per mostrarla ai suoi convitati. Quando Rosmunda subì quell'affronto, le nacque in cuore un dolore profondo che non riusciva a placare, e s'infiammò del desiderio di uccidere il marito per vendicare la morte del padre; e con Elmichi, che del re era scudiero, e fratello di latte, preparò un piano per assassinare il re. Elmichi la convinse a far entrare nel complotto Peredeo, che era uomo dalla forza straordinaria. Poiché questi, nonostante le insistenze della regina, non voleva acconsentire a una così grande empietà, Rosmunda una notte si mise nel letto d'una sua ancella con la quale Peredeo aveva una relazione. Entrato nel letto, Peredeo, ignaro dello scambio, giacque con la regina. E quando poi, consumato il misfatto, Rosmunda gli domandò chi pensasse che fosse e Peredeo le fece il nome della sua amante, con la quale credeva di trovarsi, la regina rispose: "Non è come credi: sono Rosmunda". E aggiunse: "Hai commesso una tale scelleratezza che o tu ucciderai Alboino, o Alboino con la sua spada ti toglierà la vita". Egli allora si rese conto dell'inganno, e quello che per sua libera scelta non avrebbe mai voluto fare, fu costretto a compiere. Allora Rosmunda, quando dopo pranzo Alboino si fu assopito, dato ordine che nel palazzo si facesse un grande silenzio, nascosta ogni altra arma, legò saldamente la sua spada a capo del letto perché non si potesse né prendere né estrarre dal fodero; e secondo il consiglio di Elmichi fece entrare, più feroce di ogni belva, Peredeo, l'uccisore. Alboino, destatosi all'improvviso dal sonno, intuito il pericolo che incombeva, portò rapido la mano alla spada, ma non riuscendo a estrarla, perché era legata troppo stretta, afferrò uno sgabello e cercò per un po' di difendersi con quello. Ma, ahimè, quel guerriero tanto valoroso e sprezzante del pericolo, non potendo contro il suo nemico, fu ucciso come un inetto e perì per l'inganno d'una sola donnetta, lui che ovunque era famoso e temuto per le tante stragi di nemici in guerra! Il suo corpo, tra il grandissimo dolore e disperazione dei Longobardi, fu sepolto sotto le rampe d'una scala a fianco del palazzo.

Paul the Deacon

Paul the Deacon (c. 720 – 13 April probably 799), also known as Paulus Diaconus, Warnefred and Cassinensis, (i.e. "of Monte Cassino"), was a Benedictine monk and historian of the Lombards.

An ancestor named Leupichis entered Italy in the train of Alboin and received lands at or near Forum Julii (Cividale del Friuli). During an invasion the Avars swept off the five sons of this warrior into Pannonia, but one, his namesake, returned to Italy and restored the ruined fortunes of his house. The grandson of the younger Leupichis was Warnefrid, who by his wife Theodelinda became the father of Paul.

Born between 720 and 735 in Friuli in Italy to this possibly noble Lombard family, Paul received an exceptionally good education, probably at the court of the Lombard king Ratchis in Pavia, learning from a teacher named Flavian the rudiments of Greek. It is probable that he was secretary to the Lombard king Desiderius, a successor of Ratchis; it is certain that this king's daughter Adelperga was his pupil. After Adelperga had married Arichis II, duke of Benevento, Paul at her request wrote his continuation of Eutropius.

It is certain that he lived at the court of Benevento, possibly taking refuge when Pavia was taken by Charlemagne in 774; but his residence there may be much more probably dated to several years before that event. Soon he entered a monastery on Lake Como, and before 782 he had become a resident at the great Benedictine house of Montecassino, where he made the acquaintance of Charlemagne. About 776 his brother Arichis had been carried as a prisoner to Francia, and when five years later the Frankish king visited Rome, Paul successfully wrote to him on behalf of the captive.

His literary attainments attracted the notice of Charlemagne, and Paul became a potent factor in the Carolingian renaissance. In 787 he returned to Italy and to Monte Cassino, where he died on April 13 in one of the years between 796 and 799. His surname Diaconus, shows that he took orders as a deacon; and some think he was a monk before the fall of the Lombard kingdom.

Works

The chief work of Paul is his Historia Langobardorum. This incomplete history in six books was written after 787 and at any rate no later than 795/96, maybe at Montecassino. It covers the story of the Lombards from 568 to the death of King Liutprand in 744, and contains much information about the Byzantine empire, the Franks, and others. The story is told from the point of view of a Lombard and is especially valuable for the relations between the Franks and the Lombards. It begins: "The region of the north, in proportion as it is removed from the heat of the sun and is chilled with snow and frost, is so much the more healthful to the bodies of men and fitted for the propagation of nations, just as, on the other hand, every southern region, the nearer it is to the heat of the sun, the more it abounds in diseases and is less fitted for the bringing up of the human race."

Among his sources, Paul used the document called the Origo gentis Langobardorum, the Liber pontificalis, the lost history of Secundus of Trent, and the lost annals of Benevento; he made a free use of Bede, Gregory of Tours and Isidore of Seville.

Cognate with this work is Paul's Historia Romana, a continuation of the Breviarium of Eutropius. This was compiled between 766 and 771, at Benevento. The story runs that Paul advised Adelperga to read Eutropius. She did so, but complained that this Pagan writer said nothing about ecclesiastical affairs and stopped with the accession of the emperor Valens in 364; consequently Paul interwove extracts from the Scriptures, from the ecclesiastical historians and from other sources with Eutropius, and added six books, thus bringing the history down to 553. This work has value for its early historical presentation of the end of the Roman Empire in the West, although it was very popular during the Middle Ages. It has been edited by H Droysen and published in the Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi, Band ii. (1879) as well as by A. Crivellucci, in Fonti per la storia d' Italia, n. 51 (1914).

Paul wrote at the request of Angilram, bishop of Metz (d. 791), a history of the bishops of Metz to 766, the first work of its kind north of the Alps. This Gesta episcoporum Mettensium is published in Band ii. of the Monumenta Germaniae historica Scriptores, and has been translated into German (Leipzig, 1880). He also wrote many letters, verses and epitaphs, including those of Duke/Prince Arichis II of Benevento and of many members of the Carolingian family. Some of the letters are published with the Historia Langobardorum in the Monumenta; the poems and epitaphs edited by Ernst Dümmler will be found in the Poetae latini aevi carolini, Band i. (Berlin, 188f). Fresh material having come to light, a new edition of the poems (Die Gedichte des Paulus Diaconus) has been edited by Karl Neff (Munich, 1908), who denies, however, the attribution to Paul of the most famous poem in the collection, the Ut queant laxis, a hymn to St. John from the initial syllables of the first verses of which Guido d'Arezzo took the names of the first notes of the musical scale. Paul also wrote an epitome, which has survived, of Sextus Pompeius Festus' De significatu verborum. It was dedicated to Charlemagne.

While in Francia, Paul was requested by Charlemagne to compile a collection of homilies. He executed this after his return to Montecassino, and it was largely used in the Frankish churches. A life of Pope Gregory the Great has also been attributed to him.

References

Carlo Cipolla, Note bibliografiche circa l'odierna condizione degli studi critici sul testo delle opere di Paolo Diacono (Venice, 1901)
Atti e memorie del congresso storico tenuto in Cividale (Udine, 1900)
Julius Sophus Felix Dahn, Langobardische Studien, Bd. i. (Leipzig, 1876)
Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, Bd. i. (Berlin, 1904)
Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. ii.
(Leipzig, 1898)
P. del Giudice, Studi di storia e diritto (Milano, 1889)
Ugo Balzani, Le Cronache italiane nel medio evo (Milano, 1884
)