Lessico


Ermolao Barbaro

incisione di Theodor de Bry (1528-1598)
da Bibliotheca chalcographica di Jean-Jacques Boissard - 1669

Studioso italiano (Venezia 1453 o 1454 - Roma 1493). Dopo i primi studi, seguì a Roma le lezioni di latino di Pomponio Leto e quelle di greco di Gaza. Attese agli studi superiori a Padova, dove poi (1475-76) insegnò filosofia interpretando i libri morali di Aristotele.

Pochi anni dopo aprì a Venezia una scuola privata, continuandovi le esercitazioni aristoteliche. Alternò il suo famoso magistero con la vita pubblica: svolse missioni diplomatiche presso Federico III, Ludovico Sforza e Innocenzo VIII. Nel 1491, creato patriarca di Aquileia dal papa, fu bandito dalla città dal governo veneziano. Morì di peste.

Tradusse dal greco in latino e divulgò Dioscoride, le Paraphrases aristoteliche di Temistio e le opere retoriche e dialettiche di Aristotele.

La sua opera di maggior impegno filologico restano le Castigationes Plinianae (1492-93) dove egli fissa ed emenda l'opera di Plinio. In stile elegante e freddo sono redatti l'Epistolario, i Carmi, le Orazioni, il De coelibatu e il De officio legati.

Tramite la sua filologia condusse una battaglia filosofica rinnovatrice, polemizzando contro la scuola averroistica padovana che sosteneva la dottrina dell'unità e immortalità dell'intelletto universale, contro Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, mostrando quanto l'interpretazione averroistica divergesse da Aristotele.

Hermolaus Barbarus

da Dominicus Antonius Gandolfus
Dissertatio historica de ducentis celeberrimis augustinianis scriptoribus
ex illis qui obierunt post magnam unionem ordinis eremitici usque ad finem Tridentini Concilii
Romae 1704
trascrizione di Vitantonio Cringoli e Salvatore Gilardo
 http://web.tiscali.it/ghirardacci/

Hermolaus Barbarus Patritius Venetus. Mundi lucem aspexit Orbem clarificaturus 1454, 21 Maij, ex Zacharia Equite et Procuratore S. Marci. A pueritia bonis litteris et puris moribus incumbens, cum esset maximo ingenio, acri iudicio et indefesso labore ornatus, brevi tam doctus evasit, ut inter litteratos prima subsellia occuparet: nam nulla liberalis disciplina fere inveniebatur, quae in Hermolao nostro non resideret. Eluxit etenim acutus philosophus, Rhetor, Poeta, Astronomus et Geometra celeberrimus, Graeci et Latini sermonis peritissimus, in divinis Scripturis versatus, saecularibus in litteris eruditissimus, eloquio disertus, vita et conversatione pius, omnisque dignitatis Ecclesiasticae meritissimus. Ipsum fuisse Augustinensem ex Possevino plures Ordinis Historici hauferunt. Sed, ut sincere verum fatear, cum veritatis summe sim venerator, Possevini testificatio nunquam mihi arrisit, praesertim cum ipse confundat Barbarum iuniorem cum seniore Episcopo Veronensi, qui iunioris Avunculus extitit. Sed viso Torello, qui credere inclinat ipsum Augustinianum in minoribus fuisse, postea ut Reipublicae suae inserviret pluribus in Legationibus eximijs, vestem dimisisse; et audito anno 1685 (dum Conciones Annuales haberem in nostra celebri Ecclesia Veneta S. Stephani) facundissimo P. Magistro Iacobo Florello bis Provinciali Venetiarum Provinciae, qui Prototypum Hermolai Barbari inter Cardinales Augustinenses apparere fecit in sua celeberrima Bibliotheca, credere caepi aliquam iurisdictionem in praeclarissimum Barbarum meam Religionem habere. Is cum versatissimus esset in Historijs Venetis, ut testatur Liber editus apud Combum, et la Nou Venetos Impressores 1672, in 4; cuius titulus: Dicta et facta memorabilia Senatus Veneti et Patritiorum, et nova perquireret ad conficiendam secundam partem, ut asseruit ipse in epist. ad Lectorem, mihi testatus est, Patavij in quodam M. S. invenisse non leve fundamentum ad ostendendum Patriarcham Barbarum, dum inibi studeret, habitum Augustinianum induisse, postea dimisisse; eaque de causa in morte apud Augustinianos sepulturam Romae elegisse. Itaque si ita fuit, parcet eruditus Censor, me inter nostros Scriptores civilissimum Barbarum adnumerasse. [P. 174] Quaeso, nullus mihi opponat, Scriptores contemporaneos et sequentes eruditos hoc non asserere, quia fere omnes, qui de Barbaro scripsere, sic barbare veritarem tractarunt, ut mirum non sit, ipsos supranarrata nescijsse. Aliqui enim confundunt Zachariam Patrem cum Francisco Avo, aliqui seniorem Barbarum cum iuniore; qui dicit ipsum dolore tactum interijsse; qui Patriarchatum dimisisse, quem tamen usque ad mortem retinuit; qui eum defraudatum honore Funeris et Sepulcri asserit; qui ob publicae offensae dolorem inter paucos dies a Patriarchatu obtento interijsse; qui quonam loco cadaver humatum sit, ignorari etc. Hoc ut clarius elucescat, aliqua subsignabo, primo exprimentia laudabiles qualitates ipsius, demum supranotata ostendentia. Quam fuerit ardens in amore litterarum, comprobatur ex eo, quod scripsit in fine epistolae ad Angelum Politianum Lib. I, pag. mihi antiquae editionis 6: Ardeo cupiditate iuvandi sacra studia. Nullus est tam magnus labor, nullum munus in Litteris tam sordidum, quod defugiam, quamquam omnis fere functio, quae pertinet ad litteras, non potest esse non honesta, non splendida, non magnifica. Quam eminentes fuerint qualitates et doctrina eiusdem, patet ex Politiano eodem libro pag. 7: Cave enim, putes, Hermolae, non diem dixerim, sed horam pene ullam praeterire, in qua non ego de ingenio, de litteris, de prudentia, de consilio, de humanitate, de candore, de studijs denique tuis prope declamitem. Testis Medices Laurentius meus, testis item Mirandula Picus, heroes arbitror duo, non viri, quos autem auditores habeo laudum tuarum attentissimos, aut benevolentissimos praedicatores. Iam apud eruditam iuventutem et familiarium cohortem tantum de te loquendo profecimus, ut unus utique habeare, non solum doctissimus, sed humanissimus et prudentissimus. Penetrata a Politiano promotione ad Aquileiensem Patriarchatum, epistolam misit exprimentem affectum et iubilum, ac inter alia: Quamvis antea quoque multis, magnificisque fueris ornamentis affectus, tamen hoc unum procul excellit, atque eminet, non modo quia maius, aut quia genere diversum, sed quia per eum quasi gradum brevi putaris altius ascensurus Lib. p., pag. 8. Ex his ultimis verbis cernitur non sine fundamento Cardinalem assertum. Credibile enim est Alexandrum VI, cui correctiones Plinianas dedicaverat, qui eum non parum diligebat, videntem oppositionem suae Reipublicae contra Patriarchatum obtentum, Cardinalem designasse, sed morte praeventum minime evulgasse. [P. 175] Hac facile de causa Purpuratum nominarunt Trithemius, Ioannnes Rioche Franciscanus, Pierius Valerianus, ac plures apud Victorellum in addit. Ciacconij. Pater ipsius fuit Zacharias filius Francisci, et non Franciscus, ut scribunt meus Forestus Bergomas, alijque, etiam ultimo Henricus Warthon. Patet ex epistola Hermolai ad Calvum: Litteras tuas, quibus dolorem nostrum ex Zachariae patris obitu vehementem atque iustum, lenire voluisti, gratissimas habuimus. Ipsum obijsse dolore consumptum ob iratam Rempublicam pro dignitate obtenta contra leges patrias, ut scribunt Raphael Volaterranus Lib. 21 Antropologiae col. mihi 777; Pierius Valerianus in Opusculo de Litteratorum infelicitate; Iustinianus Venetus Historicus, qui et addit intra paucos dies, alijque ac pene ultimus Iacobus Gaddus in Scrip. non Ecclesiasticis, non solum approbare, sed nec audire possum. Primo quia intrepide et constanter adversitatem sustinebat. Quod aperte eius epistolae Argentinae 1513, in 4, ex officina Schunreniana impressae ostendunt. Inter alia haec ad Calvum: Dices, fortis est, quia brevi speras futurum, ut tempestas ista tranquilletur, et qui modo te oderunt, ament et amplexentur. Nihil hoc cogito, nihil me spes in laetiorem exitum collata sublevat. Non est fortis, qui fortis est spe: fortis est, qui praesentia mala sentit, et praesert, atque ita praefert, ut etiam si duratura viderit, contemnat, in futurum nihil respiciat. Alioquin si praesentia incommoda expectatione commodorum tolerat, compensatio est, non fortitudo, aut si fortitudo, non ingenua certe illa et absoluta, sed mercenaria plane atque mutila. Secundo Petrus Crinitus, lib. I de hon. disc. cap. 7, refert Romae pestilentia extinctu, ac Pici Mirandulae officium erga eum morbo hoc affectum exponit, unde clarescit, non decessisse maerore consumptum. Ulterius etiam observo, quod citra tres annos Patriarchatum, extra possessionem tamen tenuit; quia cum scripserit nominato Calvo epistolam die 1 Ianuarij 1491 titulo Patriarchae in subscriptione se muniens, et obierit 1494; ut testatur Epithaphium infra reponendum, non 1493; ut signat Gerardus Ioannes Vossius de Hist. Latinis lib. 3, pag. 622; ac ipsius Pater Zacharias decesserit 1491; si tanto tempore intrepide sustulit, nullo modo arguere possumus dolore postmodum illum victum fuisse. Alexander VI eum summopere diligebat, beneficiaque plurima contulit, ut asseruit Barbarus in Dedicatoria castigationum Plinij, [P. 176] semperque Picus Mirandulanus, Laurentius Medices, alijque eximij amici dilexerunt et iuvarunt. Non itaque verum est fuisse desertum ad omnibus. Nec minus ipsum defraudatum honore funeris, nec ubi sepultus, quove loco cadaver coniectum, ignoretur, ut Pierius Valerianus, ceterique similes, uti etiam ultimo Vuarthon; quia sepultus est inter suos Augustinianos, nempe in celebri Basilica S. Mariae de Populo Romae cum inscriptione exposita primo in fine suae interpr. Themisij edit. 1500 Venetae, postea relata a Iovio in Elogio, et a Petro Iustiniano in Historia Veneta Lib. 9, pag. 339; qui tamen annum obitus reticuit, ut melius asserere posset, inter paucos dies obijsse. Secundo a Francisco Suvertio in Selectis Christiani Orbis delicijs pag. 67, Romana. Tertio a meo Illustrissimo Landucio in Hist. S. Mariae de Populo pag. 188; et ultimo ab Ughello Tom. V Italiae Sacrae col. 152. Confundentes demum Barbarum Patriarcham cum Episcopo Veronensi Avunculo, qui obijt 1471 sunt citatus Possevinus in Appar. sacro, Ioannes Bonifacius in Historia Tarvisina Lingua Italica lib. 11, pag. 631; Augustinus Superbus in Triumpho Veneto pag. 135; necnon meus Herrera, alijque. Denique ad reprehensionem Volaterrani, scilicet nostrum Barbarum potius in rebus sacris uti Infulatum, quam in castigationibus Plinianis, debuisse tempus impendere, respondeo; ipsum eas perfecisse, antequam ad Patriarchatum assumeretur, ut comprobatur ex dedicatoria, et epistola ad magnum Mirandulanum Picum, nec etiam possesionem adivisse; et ultimo bene respondit Vossius: Utinam sic a multis eius dignitatis et instituti peccaretur. Qui etiam Vossius ad Barbari defensam, proferens Conciones M. S. Patavij apud Augustinianos, indirecte quoque approbat Possevinianum dictum, nempe Augustinianum fuisse, ut Liber supradictus Concionum in frontispicio asserebat, quem tamen M. S. Librum; heu dolendum! amplius in nostra Patavina non extare ex Indice Thomasini non apponente valde suspicor. Fuit itaque Hermolaus 83 Patriarcha Aquileiensis, licet, vetante Veneto Senatu, possessionem non adiverit, Cardinalis designatus, et antequam ad Summum Pontificem Innoc. VIII; Orator fuerat ad Federicum V; ut eruditissimus Lambeccius, non Tertium, ut alij vocant, Imperatorem, etiamque ad Regem Romanorum Maximilianum Austriacum. Decessit Romae 1494, 21 Maij, aetatis annorum 40 morbo contagioso affectus; [P. 177] nam antidotum potentissimum a Mirandulano et Politiano e Florentia, ad tempus non pervenit, ut Paulus Iovius in Elogio asserit. A 18 anno scribere exorsus, multa elegantissima et erudita composuit, quorum plura infra narrabo. De eo plurima ex alijs Thomas Pepe Blaunt Anglus eruditus in Censura celebriorum Auctorum pag. mihi 487. En Epithaphium: Barbariem Hermoleos Latio, qui depulit omnem, / Barbarus hic situs est, utraque lingua gemit. / Urbs Venetum vitam, mortem dedit inclyta Roma, / Non potuit nasci, nobiliusve mori. Obijt 1494.

* Compendium scientiae naturalis. Lausannae 1579, in 8. Marpurg. 1595, in 8, et ibidem 1607, in 8.
* Themistij Peripatetici Paraphrases in aliquos Aristotelis Libros admodum adolescens, scilicet aetatis an. 26 Latinos fecit; in Post. lib. 2; in Phisic. lib. 8; de Anima; de Memoria et Reminiscentia; de Somno et Vigilia, de insomnijs, de divinatione per somnium. Venetijs per Ioannem Hertzoy 1500, in 4 Septembris Fol. Basileae apud Valdeum 1533, in 4.
* Castigationes Plinianae, ad Alexandrum VI. Romae 1492, in fol. Castigationes ibidem 1493 et Venetijs 1497, in fol.
* Oratio gratulatoria ad Fridericum Imp. Brugis 1486, in 4. Basileae apud Froben 1520, in 4.
* Orationes et Praelectiones Parisijs 1494, in 4.
* Epistolae variae et Praefationes inter Epistolas Politiani. Argentinae ex officina Schunreriana 1513, in 4; Basileae 1553, lib. I. 9 et 12.
* Conciones Sacrae Patavij M. S. apud nostros ex Possevino.
* Epistola ad nostrum Brandolinum 1487, 1 Februarij impressa in Oratione eiusdem Brandolini.
* Castigationes in Pomponium Melam: Corollarium ad Dioscoridem in quinque Libros priores de materia Medica, versiones latinae Dioscoridis. Librorum Themistji Orationum, et aliquot Plutarchi Opusculorum pluribus in locis et temporibus impressioni traditae fuere. Igitur videatur Bibl. Barberina aliqua Opera Barbari exponens.
* De Caelibatu lib. 2. Contra Barbaros Philosophos Librum. De re uxoria Poema. Quaestiones Geometricas. Convenientiam Astrorum et Medicinae. Praecepta Hist. conscribendae ad M. Antonium Sabellicum. Orationes et Epistolas multiplices. Carminum plusquam 12000 Librum. Compendium Galeni. Versiones aliquot librorum Graecorum et in his responsio Gennadij Patriarchae Costantinop. De fide Catholica ad Mahometem Imp. Turcarum, aliaque plura scripsit Barbarus, et edita esse asserit Frisius, sed non exprimit tempus, nec locum etc.